Kamera on-line

Początek obchodów Narodowego Święta Niepodległości - IV Wieczornica w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości 1918 – 2008- Lekcja niepodległości

6 listopada 2008 r. IV Wieczornica w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu, rozpoczęła obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Wspominając dzień, w którym nasz naród odzyskał niepodległość, nauczyciele i uczniowie, w towarzystwie przybyłych gości śpiewali, przy akompaniamencie, pieśni patriotyczne, recytowano także wiersze. W czasie spotkania odbyła się projekcja filmu dokumentalnego, złożonego z materiałów archiwalnych okresu międzywojennego, miała także miejsce prezentacja multimedialna, przybliżająca postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, odtworzono też archiwalne materiały dźwiękowe, zawierające wypowiedzi Marszałka.

 Uczniowie podczas uroczystości

Telegram Józefa Piłsudskiego do rządów państw europejskich, 16 XI 1918 r.:

„Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie w swoim losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się faktem dokonanym.
Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.”

7 listopada 2008 r. odbyły się akademie szkolne zorganizowane w Zespole Szkół Komorno oraz w Zespole Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Uczniowie podczas uroczystości

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zorganizował uroczysty apel, na osiedlu Azoty, złożono też kwiaty pod Obeliskiem upamiętniającym ofiary obozów pracy niewolniczej.

Uczniowie podczas uroczystości
 

×

Zapisz się do newslettera