Kamera on-line

Powiat kędzierzyńsko-kozielski drugim najprężniejszym samorządem w kraju i pierwszym w województwie opolskim

Tak ocenili nas eksperci Związku Powiatów Polskich, którzy co roku wybierają dobre polskie samorządy. Nasz powiat zaliczył tym samym wielki awans z ósmego miejsca rok temu. To najlepszy jak dotąd wynik powiatu od początku jego istnienia. Wyprzedziliśmy m.in. powiat toruński, słupski, szczecinecki czy piotrkowski w kategorii do 120 tys. mieszkańców. Poza statuetką gwarantującą samorządowi ścisłe podium, po raz pierwszy w historii rankingu prowadzonego od 2003 roku samorząd z Kędzierzyna-Koźla otrzymał tytuł „Super Powiat” – dla jednostki, która uzyskała największy procentowy udział w realizacji kategorii rankingowych, co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu.

- Prawdziwa wartość rankingu to nie statuetka ZPP, którą stawia się w gablocie urzędu, choć oczywiście jest to miłe. Ale liczy się zadowolenie mieszkańców, którzy korzystają zarówno na zmianach, innowacjach i unowocześnieniach, jak i dobrym zarządzaniu – zaznaczył Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich.

Samorządy oceniane są w niemal stu kategoriach, a udział w rankingu jest bezpłatny, przez co ocena ekspercka należy do najwiarygodniejszych w kraju. To jedyne w Polsce przedsięwzięcie zarządzane przez ekspertów w trybie on-line.

- Drugie miejsce w kraju to wynik intensywnej wieloletniej pracy i przemyślanych decyzji, które procentują. Wiele z nich podejmowaliśmy wspólnie, dlatego to wynik pracy zespołowej. Ilość punktów odzwierciedla pracę merytoryczną, jaką wykonują pracownicy urzędu i jednostek podległych. Dobre projekty trzeba było umiejętnie napisać, mieć pomysł na organizację wydarzeń, zaangażować się, a i często wziąć na siebie ryzyko niepowodzenia. Bo przecież jak to w życiu – nie wszystko musi się udać. To jest często zasługa ludzi dalszego planu, których na co dzień nikt nie widzi, a mieli swój wkład w ten wynik. Dla mnie osobiście to powód do dumy, który napędza do jeszcze lepszej, wytężonej pracy. Znak, że praca w samorządzie, mimo wielu przeciwności, niedofinansowania, może być satysfakcjonująca. To jest właśnie taki moment – dumy i ogromnej radości – mówiła dziennikarzom starosta Małgorzata Tudaj.

- To dowód na to, że wspólna rzeczowa i merytoryczna praca przynosi efekty. Poprzedni rok był czasem spokojnej pracy w naszym samorządzie. Oczywiście, to nie znaczy, że nie spieraliśmy się – owszem, ale tylko po to, by wypracować jak najlepsze rozwiązania dla naszych mieszkańców. To był czas intensywnej pracy podczas komisji problemowych. Tam dyskutujemy, podejmujemy decyzje, słuchamy opinii. Cieszę się, że udało się wypracować taki model pracy z radnymi, w którym decyduje merytoryczna dyskusja. Dlatego to wyróżnienie to również ich zasługa, a ja cieszę się, że mamy taki samorząd, jakiego inni mogą nam tylko pozazdrościć. Do tego potrzeba jednak ogromnej samorządowej dojrzałości, której – jak się okazało – nam nie brakuje – powiedziała przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Pełna lista laureatów TU

AL

ga1.jpeg

ga2.jpeg

ga3.jpeg

ga4.jpeg

ga5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera