Kamera on-line

Nowa instalacja firmy Brenntag

W dniu 4 grudnia br. w Kędzierzynie – Koźlu oddano do użytku nową instalację spółki Brenntag Polska. Inwestycja tą jest nowoczesna instalacja do produkcji dodatków paszowych.

Uroczystego otwarcia instalacji dokonali Steve Holland - Prezes Zarządu Brenntag Europe wraz z Zenonem Maślaną, który pełni funkcję Prezesa Zarządu Brenntag Polska, a także  Jürgen Buchsteiner - Dyrektor Finansowy firmy Brenntag Menagement GmbH wraz ze Starostą Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Józefem Gismanem.

W swoim przemówieniu pomoc samorządu powiatowego podkreślił Prezes Maślona, dodając, że współpraca z wszystkimi partnerami życia gospodarczego w powiecie jest podstawą rozwoju spółki. Ważnym czynnikiem jest także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych, dbałość o poziom produktu i jego jakość, a także rozszerzanie działalności o kolejne rynki. Starosta Józef Gisman podzielił te słowa podkreślając strategiczne znaczenie spółki Brenntag dla gospodarki miasta i powiatu.

Nowa instalacja kędzierzyńskiego przedsiębiorstwa jest obiektem, w którym będą produkowane poszukiwane na rynku dodatki do pasz wytwarzane w standardach zgodnych z wymogami systemu HACCP. Zakłada się, że instalacja ta ma moc produkcyjną około 25 tys. ton rocznie. Spełnia ona światowe standardy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dodatki będą produkowane w formie sypkiej i płynnej. Będą to preparaty powstające m.in. jako uzupełnienie pokarmu dla zwierząt domowych.

Uroczyste przecięcie wstęgi, od lewej Starosta Józef Gisman, Dyrektor Juergen Buchsteiner oraz Prezes Zenon Maślona
Otwarcie nowej instalacji firmy Brenntag
Otwarcie nowej instalacji firmy Brenntag


×

Zapisz się do newslettera