Kamera on-line

Ruszyła budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla

5 sierpnia 2008 roku w siedzibie opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa z wykonawcą południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie-Koźlu oraz Bilfinger Berger Polska SA z Warszawy. Prace na budowie ruszyły w ostatnich dniach miesiąca sierpnia, a droga ma być gotowa za dwa lata.

W dniu 4 września br Starosta Józef Gisman uczestniczył w I Radzie Budowy odbywającej się w Biurze Inżyniera Rezydenta przy ulicy 24 Kwietnia 4 w Kędzierzynie - Koźlu. Podczas spotkania tego gremium przedstawiono m.in. schemat organizacyjny zespołu wykonawcy, stosowaną technologię oraz przybliżono sprzet używany do budowy.

Realizowana obwodnica przebiegać będzie południowym obrzeżem miasta włączając się poprzez rondo w drogę wojewódzką nr 418 (ul. Głubczycka), poprzez most na rzece Odrze do skrzyżowania z ul. Gliwicką (również w układzie ronda). Długość obwodnicy wynosić będzie 3,47 km, a koszt jej wybudowania wyniesie ponad 120 milionów złotych.
Obwodnicę zaprojektowano jako jednojezdniową o szerokości 7 metrów (plus pobocza utwardzone 2 x 2 m oraz pobocza gruntowe 2 x 1,25 m).

Na odcinku obwodnicy zostaną wybudowane następujące obiekty mostowe:
- pięcioprzęsłowy most nad rzeką Odrą (395 m)
- most nad potokiem Lineta (długość 13,8 m)
- most nad potokiem Golka (17 m)
- wiadukt nad ul. Raciborską (14,86 m)
Wykonane zostaną również następujące prace:
- przełożenie koryt istniejących cieków (potok Lineta, potok Golka oraz rzeki Kłodnicy),
- kanalizacja deszczowa o długości 3,6 km,
- budowa ekranów akustycznych na długości 0,9 km,
- przepusty drogowe pod drogami gospodarczymi,
- drogi gospodarcze zapewniających dojazd do działek rolnikom i innym użytkownikom,
- oświetlenie skrzyżowań,
- przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, urządzeń energetycznych.
- budowa stacji meteo.
Obwodnica południowa pozwoli wyprowadzić poza dzielnice Koźla ruch tranzytowy oraz z zakładów chemicznych znajdujących się na terenie miasta. Droga pozwoli znacznie usprawnić komunikację między dzielnicami miasta i rozładuje tworzące się korki. Jest to inwestycja, która usprawni cały ruch drogowy w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim.
Jeszcze na ten rok zaplanowano ogłoszenie przetarg na końcowy odcinek południowej obwodnicy od ulicy Głubczyckiej do drogi krajowej nr 45.

Południowy odcinek, to tylko część całej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla. Na lata 2011-13 zaplanowano budowę jej północnej, 12 – kilometrowej części. Będzie ona realizowana wraz z obwodnicą Ujazdu. Całkowity koszt obwodnicy Kędzierzyna – Koźla (południowa i północna część), to około 400 milionów złotych.

Podczas spotkania Rady Budowy obwodnicy
Rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy południowej Kędzierzyna - Koźla
Rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy południowej Kędzierzyna - Koźla

A oto wizualizacja obwodnicy Kędzierzyna - Koźla. Więcej ujęć wizualizacyjnych można znaleźć na stronie www.transprojekt.com.pl

Wizualizacja obwodnicy południowej Kędzierzyna - Koźla
Wizualizacja obwodnicy południowej Kędzierzyna - Koźla
Wizualizacja obwodnicy południowej Kędzierzyna - Koźla

×

Zapisz się do newslettera