Kamera on-line

Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 września 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Zgodnie z § 12 Uchwały Nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 września 2007r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niniejsza Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Poniżej znajduje się złączony tekst Uchwały wraz z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 25 września 2007r., który przedstawia 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.


DOCUchwała (187,50KB)


×

Zapisz się do newslettera