Kamera on-line

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obchodził Święto Uczelni

27 listopada br. po raz pierwszy w pełnej akademickiej gali Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obchodził swoje doroczne święto pod nową nazwą. Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju.
W ceremonii wziął udział Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józef Gisman. Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas tegorocznej uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych. Wicewojewoda Dolnośląski odznaczył Medalami za Długoletnią Służbę 28 zasłużonych pracowników uczelni.

Podczas uroczystości rektor wręczył też medale 60-lecia Uczelni oraz Nagrody Rektora za szczególne zasługi w promocji Uczelni. Jednym z odznaczonych był Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski. Kolejną częścią programu były honorowe promocje na stopień doktora i doktora habilitowanego oraz odnowienie dyplomów doktorskich z 1964 r. i dyplomów ukończenia studiów absolwentom z 1958 roku.
Prekursorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu była Wyższa Szkoła Handlowa, która powstała w 1947. Kadrę stanowili głównie byli wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Trzy lata później uczelnia przekształciła się w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1974 w miejsce WSE powstała Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. 18 marca 2008 roku Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.

Wrocławska uczelnia jest dobrze znana w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim, gdyż od kilku lat w Kędzierzynie - Koźlu istnieje jej wydział zamiejscowy, który cieszy się coraz większą popularnością wśród osób pragnących zdobyć wyższe wykształcenie.

 Podczas Święta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 

×

Zapisz się do newslettera