Kamera on-line

Nowa winda dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu

W dniu 10.12.2008r w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu przy ulicy Dąbrowszczaków 1 oddano do użytku dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Było to ostatnie zadanie do wykonania w ramach "Programu Naprawczego" dla DPS do osiągnięcia standardów określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000 roku.

Zadanie to mogło być wykonane dzięki dodatkowym środkom finansowym przekazanym przez Urząd Wojewódzki w Opolu i Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. Każdy z darczyńców solidarnie po 50 % kwoty 81.000 zł.

Dzięki zamontowanej windzie zostały zniesione bariery architektoniczne i ułatwiona
zostanie komunikacja mieszkańców niepełnosprawnych na terenie DPS. Urządzenie to ułatwi mieszkańcom mającym problemy w poruszaniu się, dostęp do wszystkich pomieszczeń domu.
Po spełnieniu tego warunku DPS Kędzierzyn-Koźle może wystąpić do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o stałe prowadzenie DPS-u.

Tą drogą mieszkańcy i personel DPS pragnie podziękować Wojewodzie Opolskiemu Panu Ryszardowi Wilczyńskiemu i Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Panu Józefowi Gismanowi za wsparcie finansowe tego projektu. Mieszkańcy otrzymali wspaniały świąteczny prezent, który ułatwi im funkcjonowanie w codziennym życiu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Andrzej Kowalczyk

Odbiór techniczny windy w sławięcickim Domu Pomocy Społecznej
Odbiór techniczny windy w sławięcickim Domu Pomocy Społecznej
Odbiór techniczny windy w sławięcickim Domu Pomocy Społecznej

×

Zapisz się do newslettera