Kamera on-line

Raport o stanie powiatu

Do końca maja organ wykonawczy powiatu, czyli zarząd ma czas na przedstawienie radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Raport jest nową instytucją prawa samorządowego. I po raz pierwszy znajdzie zastosowanie w tym roku. Raport dotyczy podsumowania działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, a więc do końca czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem TU

×

Zapisz się do newslettera