Kamera on-line

Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

W Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się drugie w tym roku, a pierwsze w nowym składzie, posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pacy. Starosta Małgorzata Tudaj podziękowała członkom poprzedniej PRRP za wkład, zaangażowanie i wsparcie w podejmowaniu często trudnych decyzji i inicjatyw związanych z rozwojem społeczności lokalnej i polityką lokalnego rynku pracy.

Starosta wręczyła powołania nowej radzie na kadencję 2019 – 2023 w składzie:

  • Bożena Borys – przedstawiciel Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Opolskiego,
  • Mariusz Pilichowski – przedstawiciel Zarządu Regiony NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego,
  • Ignacy Krasicki – przedstawiciel Forum Związków zawodowych w Opolu,
  • Małgorzata Kisman – przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu,
  • Kazimierz Nagórzański – przedstawiciel Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych,
  • Marek Froelich – przedstawiciel Izby Rolniczej w Opolu,
  • Beata Malajka – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie–Koźlu,
  • Aurelia Stępień – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie–Koźlu,
  • Anna Krzyżanowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

W wyniku głosowania na przewodniczącą PRRP jednogłośnie wybrano Aurelię Stępień, a wiceprzewodniczącą została Anna Krzyżanowska. Po części oficjalnej Grażyna Juźwin, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie–Koźlu omówiła regulamin Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, aktualną sytuację na rynku pracy, przedstawiła też plan finansowy na 2019 rok po zmianach. Regulamin i plan finansowy członkowie PRRP zaopiniowali pozytywnie.

Oprac. al

rad1.jpeg

rad2.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera