Kamera on-line

Podpisano umowy na realizację zadań rewitalizacyjnych

21 maja 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu podpisano dwie umowy z wykonawcami robót budowlanych w ramach projektu nr RPOP.10.02.00-16-0001/18 pt. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”, który jest współfinansowany w ramach Działania 10.02.00 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje dwie części inwestycyjne:

Część 1 to rewitalizacja kozielskiej wyspy obok przystani „Szkwał”. W ramach zadania na kozielskiej wyspie zakłada się stworzenie strefy rekreacji, gdzie zaplanowano kompleksowe odrestaurowanie dwóch zabytkowych budynków, a także zagospodarowanie terenu kozielskiej wyspy tj. roboty ziemne, montażowe i nawierzchniowe do przygotowania boiska do siatkówki plażowej, sztucznej plaży, drogi, parkingu, chodników, utwardzeń, montażu ławek, zieleni i ogrodzenia terenu, a także montaż sześciostanowiskowej siłowni plenerowej.
Inwestycję w ramach kontraktu pt. Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, dociepleniowych i wykończeniowych w obiektach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania budowy strefy rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja wyspy w Kędzierzynie-Koźlu wykonywać będzie firma K+D Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Głubczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. Wartość zadania po przetargu to: 2 447 590,05 PLN.

Szkwał na Wyspie w Koźlu przed rewitalizacją (3).jpeg

Szkwał na Wyspie w Koźlu przed rewitalizacją (2).jpeg

Szkwał na Wyspie w Koźlu przed rewitalizacją (1).jpeg

Część 2 to rewitalizacja nieużytkowanego skrzydła szkolnego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu na internat dla uczniów tej szkoły. Zaplanowano wykonanie szeregu prac budowlanych jak roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe i izolacyjne, montaż stolarki otworowej, montaż dźwigu osobowego wraz z dociepleniem jego szybu, przebudowę instalacji elektrycznej, budowę niskoprądowych instalacji elektrycznych: systemu oddymiania i przewietrzania, monitoringu i alarmu oraz przebudowę i rozbudowę instalacji sanitarnych: kanalizacji, wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, instalacji p.poż., centralnego ogrzewania oraz wentylacji. Po przebudowie powstaną komfortowe pokoje z łazienkami do dyspozycji uczniów.
Inwestycję w ramach kontraktu pt. Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy wykonywać będzie firma JEGIOŁKA Rajmund - Firma Wielobranżowa Budownictwo - Produkcja - Handel "RAJBUD" z siedzibą w Leśnicy, ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica. Wartość zadania po przetargu to: 2 726 000,54 PLN.

Internat w ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu przed rewitalizacją (3).jpeg

Internat w ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu przed rewitalizacją (2).jpeg

Internat w ZSŻŚ w Kędzierzynie-Koźlu przed rewitalizacją (1).jpeg

Foto: Piotr Kramarz

Logo rewitalizacja z tekstem.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera