Kamera on-line

Oświadczenie Wojewody Opolskiego - w związku z niepokojącymi i nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia powodzią w woj. opolskim

Oświadczenie


W związku z podanymi przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych informacją dotyczącą niekontrolowalnych zrzutów wody ze zbiorników czeskich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Opolszczyzny w postaci dużej fali powodziowej, dementuję tę wiadomość. Informacje zweryfikowałem w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, które są w stałym kontakcie ze stroną czeską.
Jednocześnie potwierdzam, iż są zrzuty ze zbiorników czeskich ale w ilości niezagrażającej bezpieczeństwu powodziowemu Opolszczyzny. Stany wód w regionie przygranicznym z Republiką Czech, wykazują na wodowskazach, że ich poziom opada.

Dementuję zatem informacje medialne o rzekomym zagrożeniu powodzią na terenie Opolszczyzny.

 

PDFOswiadczenie Wojewody Opolskiego.pdf (224,05KB)

×

Zapisz się do newslettera