Kamera on-line

Przy drodze powiatowej w Brzeźcach wybudowano nowy chodnik

W kończącym się okresie letnim na drogach powiatowych miały miejsce remonty i nowe inwestycje. Jedną z nich była budowa chodnika w miejscowości Brzeźce, co pozwoliło rozwiązać wiele problemów komunikacji pieszej mieszkańców tej miejscowości i poprawiło bezpieczeństwo na drodze. We wrześniu 2007 roku Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zawarł porozumienie z Gminą Bierawa o wspólnej realizacji budowy chodnika w Brzeźnach, po zakończeniu którego Gmina zobowiązała się przejąć drogę powiatową nr 1474 O. Gmina wsparła także tę inwestycję, finansując dokumentację budowlaną.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Melioracyjno – Budowlany ,,Sambud” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, z którym podpisano umowę w dniu 16.05.2008 roku.

Budowa rozpoczęła się 19.05.2008 r. i trwała 60 dni. W ramach tych prac wykonano:
- 934,33 m² nowego chodnika
- 15 szt. studni chłonnych
- 11 szt. studzienek ściekowych z przykanalikami
- wbudowano 441 mb krawężnika i 924 mb obrzeży

Na wykonane roboty i użyte materiały wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji a wartość prac wyniosła 185 005,38 złotych.


Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Brzeźcach
 Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Brzeźcach
 

×

Zapisz się do newslettera