Kamera on-line

Wotum zaufania i absolutorium dla starosty i zarządu powiatu

Starosta i zarząd powiatu z absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Zdecydowana większość, bo 16-tu na 20-tu radnych uznało, że zarząd dobrze wydawał publiczne pieniądze. Podobnego zdania była Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. Jedynie czterech radnych wstrzymało się od głosu.

Wcześniej radni udzielili władzom powiatu wotum zaufania, a starosta przedstawiła radnym raport o stanie powiatu. To nowość w samorządzie, do końca maja organ wykonawczy powiatu, czyli zarząd ma czas na przedstawienie radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Raport jest nową instytucją prawa samorządowego. I po raz pierwszy znalazł zastosowanie w tym roku. Raport dotyczy podsumowania działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady oraz budżetu. Jego rozpatrzenie musi nastąpić na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium.

- Dziękuję pracownikom wydziałów i jednostek powiatu, radnym za współpracę, cieszę się, że nasza praca przebiega sprawnie i merytorycznie – mówiła w imieniu zarządu powiatu starosta Małgorzata Tudaj.

Dochody budżetu powiatu wyniosły 95 milionów 124 tysiące i 443 złote przy wydatkach w wysokości 98 milionów 819 tysięcy i 998 złotych. Deficyt za 2018 rok wyniósł niespełna 3,7 miliona złotych.

Raport o stanie powiatu dostępny jest TU

AL

abso1.jpeg

abso2.jpeg

abso3.jpeg

abso4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera