Kamera on-line

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Zachęcamy pracodawców do uczestnictwa w konkursie PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w zakładach zagrożeń. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani okolicznościową statuetką, a także będą wpisani na zainicjowaną przez Głównego Inspektora Pracy Złotą Listę Pracodawców.  Termin składania zgłoszeń konkursowych do OIP w Opolu upływa z dniem 31 lipca 2009 r. W konkursie mogą uczestniczyć pracodawcy niezależnie od formy własności zakładu pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w firmach.  Pracodawcy będą oceniani w trzech kategoriach:

 
I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych,
II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych,
III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych.
 
Regulamin znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.opole.oip.pl
×

Zapisz się do newslettera