Kamera on-line

Asy powiatu. Najlepsi otrzymali pieniądze na kursy prawa jazdy

Czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odebrało stypendia starosty oraz nagrody zarządu powiatu, czyli tzw. L-ki. Dzięki tym ostatnim współfinansujemy uczniom kursy prawa jazdy. Do tej pory starosta powiatu Małgorzata Tudaj uhonorowała 42 stypendystów w zakresie nauki, 67 stypendystów sportowych w zakresie kultury i sportu oraz 18 uczniów, którym przyznana została nagroda zarządu powiatu „L – ka”.

Głównymi celami programu jest promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz motywowania do osiągania wysokich wyników w nauce, materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów umożliwiające rozwój pasji, zainteresowań i uzdolnień, wspieranie aktywnych postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach i w formach rywalizacji przedmiotowej, interdyscyplinarnej, artystycznej i sportowej na różnych szczeblach, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy uzyskać średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym lub 4,75 w technikum. Posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazywać się aktywną postawą społeczną oraz zdobyć osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym - miejsca I-X, tytuł laureata lub finalisty.

Oprac. al

Fotorelacja na FB powiatu.

DSC_6453.jpeg

DSC_6529.jpeg

DSC_6559.jpeg

×

Zapisz się do newslettera