Kamera on-line

Tak teraz wygląda droga w gminie Pawłowiczki z latarnią solarną i strefą bezpieczeństwa ruchu

Powiat kędzierzyńsko-kozielski zakończył gruntowany remont drogi Trawniki-Mierzęcin w gminie Pawłowiczki, bezpośrednio prowadzącej do największego zakładu pracy w okolicy, szkół, przedszkola, instytucji kultury.

Drogowcy zbudowali nową drogę, dwustronny chodnik, pobocze, zjazdy, przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. Zostały także przebudowane dwa skrzyżowania. Wcześniej starostwo napisało projekt, który został dobrze oceniony i uzyskał dofinansowanie z ministerstwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całość kosztowała 1 mln 352 tys. zł, w tym 676 tys. zł o jakie samorząd zawalczył z budżetu państwa. Drogowcy ustawili m.in. solarną latarnię uliczną z wiatrakiem, która doświetla przejście dla pieszych. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (uspokojenia ruchu) na wjazdach w obszar zabudowy w miejscowościach Trawniki i Mierzęcin zastosowano na jezdni zamiast drogi asfaltowej - nawierzchnię z kostki granitowej.

Modernizacja obejmowała wymianę i wzmocnienie konstrukcji jezdni. Wykonano poszerzenie jezdni do 6 metrów oraz korektę geometrii jezdni poprzez zmianę łuków poziomych. Wykonano także remont istniejących przepustów pod zjazdami na przyległe użytki rolne oraz odtworzono rowy przydrożne. Drogowcy zbudowali też chodnik o szerokości 2 metrów w miejscowości Mierzęcin. Istniejącą konstrukcję jezdni wzmocniono poprzez zastosowanie geosiatki do nawierzchni asfaltowych. Pozostałe prace polegały na wyprofilowaniu i wyrównaniu poboczy z wykorzystaniem destruktu asfaltowego, oznakowaniu poziomym (linie krawędziowe) oraz wyznaczeniu przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (przejście biało-czerwone) w miejscowości Mierzęcin.

al

zw1ok.jpeg

zw2ok.jpeg

zw3ok.jpeg

fun3.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera