Kamera on-line

Zakończono kolejną inwestycję na drogach powiatowych – remont mostu na rzece Kłodnicy w ciągu ulicy Nałkowskiej

Lenartowice jest osiedlem, które w ostatnich tygodniach wzbogaciło się
o wyremontowany most na rzece Kłodnicy leżący na ulicy Nałkowskiej.
Inwestycja byłą możliwa, dzięki wspólnemu zaangażowaniu rady osiedla, Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz jego członka Jerzego Pałysa, który w tym gremium odpowiada za infrastrukturę drogową. Most na Kłodnicy wymagał pilnej naprawy i remontu ze względu na stan nawierzchni, ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników drogi. W przęsłach barier ochronnych ząb czasu dokonał zniszczeń, a ponad 40 centymetrowe prześwity były zagrożeniem bezpieczeństwa bawiących się w okolicy dzieci i pieszych.

Pod koniec ubiegłego roku Powiat zlecił z wolnej ręki wykonanie naprawy nawierzchni jezdni, obustronnych chodników oraz naprawy nasady i barier ochronnych wzdłuż mostu. W sumie za kwotę około 70 tysięcy złotych dokonano istotnego remontu obiektu na całej jego długości – blisko 50 metrów, oraz przespawano na nowo i uzupełniono 80 mb barier ochronnych. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo remontowo – budowlane z Bierawy.

Nową inwestycję, która znacząco poprawi warunki ruchu i bezpieczeństwo użytkowników wizytował ostatnio reprezentujący Lenartowice radny powiatowy Jerzy Pałys – wyraźnie zadowolony z efektów prac.


Członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys wspólnie z Kierownikiem WID Arkadiuszem Krysiem wizytowali zakończoną inwestycję - most na rzece Kłodnicy po remoncie
Most na rzece Kłodnicy w ciągu ulicy Nałkowskiej po remoncie
Most na rzece Kłodnicy w ciągu ulicy Nałkowskiej po remoncie

×

Zapisz się do newslettera