Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. Koźle.

×

Zapisz się do newslettera