Kamera on-line

Swoje prace rozpoczęła nowo wybrana Powiatowa Rada Zatrudnienia

W dniu 03 marca 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie – Koźlu odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia nowej kadencji. Starosta Józef Gisman wręczył powołania nowym członkom. Dokonano wyboru Przewodniczącej Powiatowej Rady Zatrudnienia, którą została Pani Alicja Brol – Polak oraz Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia, którym został Pan Marian Wojciechowski. Członkowie szczegółowo analizowali aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy przedstawioną przez Panią Marię Labus Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie na koniec stycznia 2009 roku wynosiła 3.498 osób, w porównaniu z grudniem 2008 roku nastąpił wzrost o 458 osób.
Stopa bezrobocia wynosi 10,1%.
Zaopiniowano pozytywnie przedstawiony przez Marię Labus Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu Plan Finansowy Funduszu Pracy na 2009 rok oraz kierunki kształcenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób na 2009 rok.
Zapoznano się również ze zmianami w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy omówionymi przez Krystynę Cichosz Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

Rozpoczęcie prac nowowybranej Powiatowej Rady Zatrudnienia - Starosta Józef Gisman wręcza powołanie w skład Rady Przewodniczącej Rady Powiatu Danucie Wróbel
Rozpoczęcie prac nowowybranej Powiatowej Rady Zatrudnienia - Starosta Józef Gisman wręcza powołanie w skład Rady Dyrektorce PUP Marii Labus
Rozpoczęcie prac nowowybranej Powiatowej Rady Zatrudnienia - referuje Dyrektor PUP Maria Labus

×

Zapisz się do newslettera