Kamera on-line

Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy realizowany jest już po raz drugi Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce . W ramach tego programu dyrektor szkoły Krystyna Gielas przy współpracy z Wydziałem Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego opracowała i zrealizowała zadania na rzecz uczniów pochodzenia romskiego. Zadania finansowane były w całości ze środków programu zgodnie z Porozumieniem między Wojewodą Opolskim a Powiatem Kędzierzyn-Koźle.

W ramach programu realizowane były zadania:
1. Klub internetowy „Iskra
2. Plac zabaw-
3. Ubezpieczenie dzieci romskich.
4. Organizacja wycieczek dla dzieci romskich „Najciekawsze miejsca w Polsce” –
Złoty Stok, Tarnów i Bochnia.

W realizację zadań włączyli się nauczyciele szkoły, rodzice uczniów oraz asystent społeczności romskiej pani Inga Mirga. Wszyscy uczniowie pochodzenia romskiego uczący się w szkole wzięli udział w dwóch wycieczkach oraz zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W bibliotece szkoły zorganizowano klub internetowy, gdzie uczniowie mogą spędzać czas wolny pod opieka nauczyciela. W pogodne dni uczniowie korzystają z placu zabaw wyposażonego w drewniany zestaw rekreacyjny.
Klub Iskra
Plac zabaw
Wycieczka do Tarnowa
Wycieczka do Złotego Stoku

×

Zapisz się do newslettera