Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko - Kozielskie intensywnie stara się o środki unijne

W Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu trwają obecnie prace nad przygotowywaniem wniosków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W ramach wrześniowego naboru do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Powiat złożył wniosek do poddziałania 5.1.1. Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej pt. „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu kędzierzyńsko – Kozielskiego”, w chwili obecnej wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej. Jeżeli zdobędzie wymaganą ilość punktów i Zarząd Województwa Opolskiego podejmie decyzję o dofinansowaniu działań przewidzianych we wniosku to uda się wyposażyć w sprzęt dydaktyczny już w przyszłym roku aż trzy palcówki ponagimnazjalne, tj. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu oraz Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu.

Do końca grudnia br. trwa nabór wniosków do poddziałania 3.1.2. Drogi lokalne, gdzie Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki – Kochaniec na odcinku Pawłowiczki – Polska Cerekiew”.

×

Zapisz się do newslettera