Kamera on-line

Spotkanie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z przedstawicielami firm branży mechanicznej


18 marca 2008 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 7 odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józefa Gismana  z Prezesami firm branży mechanicznej.

Tematem spotkania było „Kształcenie dla Rynku Pracy”.

W spotkaniu udział wzięli :
• A. Berger Polska sp. z o.o – Piotr Streiss i Wojciech Żelisko
• Famet SA – Krystyna Jackowska-Dabrowska
• KOFAMA sp z o.o – Marek Nabiałkowski
• ZAK – Serwis – Henryk Chromik
• Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy – Marek Gogołowicz
oraz Wicestarosta Powiatu Marek Matczak, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach mechanicznych i elektrycznych,  dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  Tadeusz Urbańczyk oraz dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy Maria Labus.

W trakcie spotkania dyrektor Zespołu Szkól  nr 4 Maria Staliś przedstawiła ofertę kształcenia w Zespole Szkół  Nr 4 oraz możliwość kształcenia  młodocianych pracowników  zgodnie z potrzebami pracodawców. Natomiast dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie - Koźlu Iwona Palarczyk zapoznała zebranych z kierunkami kształcenia swojej Szkoły.

Następnie Prezesi firm zaprezentowali swoje firmy i przedstawili oczekiwania wobec szkół.
Dyrektor Maria Labus zapoznała pracodawców z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu w zakresie kształcenia bezrobotnych i możliwości wspierania pracodawców.

Na zakończenie spotkania dyrektor CKPiU  Tadeusz Urbańczyk oprowadził gości po Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, dokonując symbolicznego otwarcia nowo wyremontowanych pracowni zajęć praktycznych..

 

 
×

Zapisz się do newslettera