Kamera on-line

Nowy sprzęt diagnostyczny dla mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W dniu 30 maja 2008r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Diagnostycznej HELIMED Diagnostic Imaging sp. z o.o. z Katowic, zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Roosevelta 4.
Uroczystość tę, połączoną z dziesięcioletnią rocznicą istnienia HELIMED-u, uświetnili swoją obecnością m.in. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Arcybiskup Opolski Alfons Nossol, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Ryszard Donitza, Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski Józef Gisman, Przewodnicząca Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Danuta Wróbel, Wicestarosta Marek Matczak, Prezes Zarządu  HELIMED Jozef Lubojanski, Dyrektor Opolskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Kazimierz Łukawiecki, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu Anatol Majcher, gospodarze- pracownicy HELIMED-u oraz liczni (ok. 100 osób) zaproszeni goście – dyrektorzy szpitali z województw: śląskiego i opolskiego, lekarze, przedstawiciele samorządów terytorialnych.
HELIMED Diagnostic  Imaging sp. z o.o Pracownie Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, mimo iż Pracownia Rezonansu Magnetycznego istniała już od 2001r. Historię zaistnienia HELIMEDU w województwie opolskim zapoczątkowało spotkanie Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józefa Gismana z Prezesem HELIMED-u Jozefem Lubojanskim w Silesia Club w Opolu w listopadzie 2002 roku.
Nowouruchomiona Pracownia Tomografii Komputerowej wyposażona jest w 16 –rzędowy, spiralny aparat Wright Speer firmy GE, który dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu może wykonywać nawet najbardziej skomplikowane badania diagnostyczne. Zastosowanie tak nowoczesnego tomografu pozwala również na zmniejszenie dawki promieniowania rtg przypadającego na badanie.
TK – Tomografia Komputerowa jest badaniem obrazowym wykorzystującym do oceny narządów ciała ludzkiego promieniowanie rentgenowskie i komputer. Jest badaniem pozwalającym uzyskać poprzeczne przekroje  narządów, a dzięki technice heliakalnej także ich rekonstrukcje w innych płaszczyznach oraz 3D.
TK jest szczególnie przydatne do oceny mózgu, płuc, narządów jamy brzusznej i miednicy, a także kości i naczyń krwionośnych, których ocena jest skuteczniejsza dzięki dożylnemu podaniu środka cieniującego.
MR – Rezonans Magnetyczny jest badaniem obrazowym wykorzystującym do oceny narządów ciała ludzkiego pole magnetyczne. Zaletą tego badania jest brak narażania pacjenta na promieniowanie rentgenowskie oraz możliwość anatomicznego odwzorowania narządów w dowolnych płaszczyznach.
MR jest szczególnie przydatne do oceny ośrodkowego układu nerwowego  (mózgowia i rdzenia kręgowego), stawów i tkanek miękkich oraz narządów jamy brzusznej i miednicy. Metoda ta jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się techniką obrazową, która pozwala obecnie na ocenę również  morfologii  i funkcji narządów.
W działającej od kilku lat Pracowni Rezonansu Magnetycznego firma poszerzyła zakres diagnostyki, wymieniając stary, niskopolowy aparat na nowoczesny, wysokopolowy  Signa HDX i, 5tT. Sprzęt ten pozwala poszerzyć dotychczasową diagnostykę, a ponadto dzięki najwyższej jakości obrazów umożliwia uzyskanie większej ilości informacji.
Poczynione przez HELIMED inwestycje stawiają nasze Pracownie Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w Kędzierzynie – Koźlu w jednej linii z innymi wiodącymi tego typu placówkami w kraju. Zainstalowany w tych pracowniach nowoczesny sprzęt diagnostyczny znacznie zwiększa dostęp do najnowszych osiągnięć diagnostyki obrazowej pacjentom zamieszkałym w Powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i powiatach sąsiednich, dzięki czemu nie muszą oni, tak jak dotychczas tracić czasu na dojazdy do odległego Opola.
Nasze pracownie w Opolu i Kędzierzynie – Koźlu, zarówno pod względem wyposażenia sprzętowego jak i kwalifikacji personelu, są od teraz całkowicie sobie równoważne.
Nowo otwartą  Pracownię Diagnostyczną poświęcił   Arcybiskup Opolski Alfons Nossol.


Adresy Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego:
Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej
Kędzierzyn – Koźle
ul. Roosevelta 4
Informacja i rejestracja  telefoniczna:
0801 98 40 40 dla połączeń stacjonarnych oraz (077) 406 25 88
(032) 355 95 10 dla połączeń  z tel. komórkowych,
Fax  406 25 86

 e-mail: biuro @helimed.pl
www.helimed.pl

Racibórz 158.jpeg
Racibórz 151.jpeg
Racibórz 149.jpeg
Racibórz 139.jpeg
Racibórz 130.jpeg

×

Zapisz się do newslettera