Kamera on-line

Starosta i zarząd dobrze wydali samorządowe pieniądze. Wszyscy radni "Za"

Wszyscy obecni podczas głosowania radni (19 osób) pozytywnie ocenili wykonanie przez starostę i zarząd powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego budżetu za pierwsze półrocze tego roku.  Wcześniej pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisje branżowe. W pierwszej połowie 2019 roku samorząd wykonał szereg inwestycji na drogach, w szpitalu czy w oświacie.

Z ważniejszych inwestycji wykonano dokumentację nowej sali gimnastycznej przy I LO w Koźlu. Modernizację przeprowadzono też w kędzierzyńskim liceum. Wykonano pogłębienie wiaduktu w Koźlu-Rogach (na zdjęciu), dzięki czemu samochody o większym tonażu omijają osiedle. Przejazd udało się pogłębić aż o pół metra. Ponadto poszerzono jezdnię z czterech do pięciu metrów. Pojawiło się także nowe odwodnienie.

Budynek starostwa przy ul. Judyma 5, gdzie mieści się zespół orzekania o niepełnosprawności, wydział ochrony środowiska oraz oświaty doczekał się windy. Zmodernizowano też budynek Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, co poprawiło jego funkcjonalność. W urzędzie pracy powstał system monitoringu wizyjnego. Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadził remonty nawierzchni dróg oraz mostów m.in. w Karchowie, Roszowickim Lesie i Jaborowicach. To tylko niektóre z zadań.

AL

Podczas wrześniowej sesji wszyscy radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu

budżetzawszyscy.jpeg

rogi2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera