Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Bierawa jako użytkownika wieczystego

×

Zapisz się do newslettera