Kamera on-line

Historyczne odkrycie nad Odrą. Ekipa budowlana natrafiła na zabytkową studnię z czasów kozielskiej twierdzy

Podczas prac nad przebudową należącej do starostwa powiatowego przystani „Szkwał” w Koźlu natrafiono na studnię z 1875 roku. Wkrótce zostanie oczyszczona, przeszklona i podświetlona. W ten sposób stanie się atrakcją przystani po zakończonej przebudowie.

- Analiza map historycznych wykazała, że obiekt powstał przed 1875 rokiem (znajduje się na mapie sytuacyjnej z 1875 r. inwentaryzującej zabudowania twierdzy Koźle po jej likwidacji w 1874 r.) i najprawdopodobniej jest to studnia (na ww. mapie obiekt opisany Brunnen) pochodząca z okresu funkcjonowania twierdzy kozielskiej – mówi Grzegorz Naumowicz, powiatowy konserwator zabytków w Kędzierzynie-Koźlu.

Odkrycia dokonano na południowy zachód od budynku na kozielskiej wyspie. Cembrowina studni jest murowana na zaprawie z profilowanej cegły ceramicznej. Wydaje się, że górna część cembrowiny wymurowana jest z cegły o mniejszych wymiarach niż głębsze partie. Szacowana głębokość studni do widocznego dna wynosi ok. 8-10 m, średnica ok. 1,5 m. We wnętrzu znajdują się dwie rury, jedna ceramiczna, a druga metalowa. Wokół rury ceramicznej ściana jest opracowana co może wskazywać na powstanie tego elementu w tym samym czasie co cembrowiny. Rura metalowa została wprowadzona do wnętrza studni poprzez wtórne przebicie.

AL

studnia1.jpeg

studnia2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera