Kamera on-line

Dnia 31 marca 2009 roku o godz. 13.00 odbędą się obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

W dniu 31 marca 2009 roku o godz. 13 00,
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie – Koźlu, Plac Wolności 13 odbędą się
obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego

Proponowany porządek:

1. Otwarcie Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji /protokół do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym/.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
8. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu oraz o realizacji Powiatowego Programu Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2009 rok,
b) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Komornie, ul. Harcerska 81,
c) w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Mostowa 7,
d) w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Energetyków 11,
e) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Sławięcicka 79,
f) w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Sławięcicka 79,
g) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie – Koźlu i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu,
h) w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

10. Pisemne interpelacje.
11. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zakończenie Sesji.

 

×

Zapisz się do newslettera