Kamera on-line

Spotkanie samorządowe w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim zbiegło się z trzecią rocznicą śmierci Jana Pawła II

Spotkanie samorządowców Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z Marszałkiem Województwa Opolskiego Józefem Sebestą oraz Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim i Wicewojewodą Antonim Jastrzembskim otworzył Starosta Józef Gisman. Zaprosił wszystkich uczestników do oddania hołdu Wielkiemu Polakowi. Rozpoczęto w chwili zadumy pod pomnikiem Papieża Polaka, gdzie przedstawiciele wszystkich władz złożyli kwiaty.
Wicestarsosta Powiatu Marek Matczak, Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, Starosta Powiatu Józef Gisman, Wicewojewoda Antoni Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta podczas składania kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II
Kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II

Marszałek województwa rozpoczynając prezentacje przypomniał, że Kędzierzyn-Koźle jest drugim, co do wielkości miastem w regionie i posiada duży potencjał rozwoju.
Otwarcie spotkania z samorządowcami przez Starostę Powiatu Józefa Gismana
Prezentacje możliwych źródeł dofinansowania projektów przedstawili Adam Maciąg z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Jacek Suski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Starosta Józef Gisman, mówiąc o projektach przygotowywanych do RPO wymienił złożony już zakup sprzętu RTG dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. Aparat, którego koszt wyniesie 1,2 mln zł, pozwoli na diagnostykę między innymi udarów mózgu. Powiat aplikować także będzie o pieniądze na dwie drogi oraz zakup sprzętu dla rozwijającego się centrum kształcenia praktycznego i zawodowego.
Do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przygotowywany jest projekt wartości dotyczący rozbudowy i wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego.
Spotkanie z samorządowcami w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
W dalszej części spotkania Prezydent Kędzierzyna – Koźla oraz Wójtowie gmin wchodzących w skład powiatu podzielili się swoimi problemami i bolączkami ważnymi z punktu widzenia każdego mieszkańca. Jednym z najpoważniejszych zadań to budowa obwodnicy południowej i północnej Kędzierzyna – Koźla wraz z dodatkową przeprawą mostową na Odrze. Władze powiatu chciałyby także, by sfinalizowana została budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlarni (koszt 15 mln euro) oraz udrożnienie Kanału Gliwickiego, jako ważnej drogi transportowej.

Wójtowie gmin Bierawa i Cisek stwierdzali zgodnie, że pomimo wybudowania wałów przeciwpowodziowych, mieszkańcy tych gmin nadal nie czują się bezpiecznie. Województwo śląskie kończy budowę swoich obwałowań, a pomiędzy jego granicami a Ciskiem znajduje się 20 km wyrwa, którą swobodnie wylewa się woda z Odry. Planowana na rok 2012 inwestycja na odcinku Cisek - Dzielniczka jest - zdaniem wójta Alojzego Parysa – zbyt odległa.
Wojewoda Ryszard Wilczyński apelował do uczestników spotkania by nie domagać się podwyższenia wałów, ale zastanawiać się nad inwestycjami związanymi z małą retencją i wykorzystaniem mocy wody np. w elektrowniach wodnych. Wojewoda zachęcał też, by przygotowywać tereny pod inwestycje. Obecny na spotkaniu były wojewoda, Bogdan Tomaszek, podzielił się opinią, iż potencjałem regionu jest rolnictwo. Jego produkty mogą stanowić bazę surowcową do produkcji bioestrów. Niebawem problemem staną się nadwyżki cukru. Nowe technologie stają się coraz bardziej opłacalne, zważywszy na zwyżkującą cenę ropy.
Wicemarszałek Józef Kotyś pochwalił władze powiatu za rozwijanie bazy edukacji zawodowej, dodał także, że w RPO najbardziej premiowana będzie ta infrastruktura drogowa, która związana jest z nowymi inwestycjami.
Na zakończenie spotkania marszałek województwa zaapelował o wsparcie działań związanych z zakupem lotniska w Kamieniu Śląskim i podtrzymanie deklaracji o wejściu do spółki.
Spotkanie z samorządowcami w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu
×

Zapisz się do newslettera