Kamera on-line

Biała niedziela dla serca zakończona sukcesem

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego i Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca IV Oddział w Kędzierzynie - Koźlu w dniu 6 lipca br. zorganizowały „białą niedzielę kardiologiczną” , w poradni kardiologicznej PAKS-u w Kędzierzynie - Koźlu przy ul.Roosevelta 2. W trakcie akcji skierowanej do wszystkich chętnych przeprowadzono darmowe badania, takie jak:
- pomiar glukozy
- oznaczenie BMI
- pomiar cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydów
- pomiar ciśnienia
- EKG
- badania osłuchowe

Na bazie tych badań, jak i dokumentacji medycznej przedstawionej indywidualnie przez osoby badane, udzielano konsultacji lekarskich z zakresu chorób serca i układu krążenia.

Wszyscy chętni otrzymywali wskazania lekarskie odnośnie diety, zdrowego stylu życia oraz broszury, publikacje z tego zakresu. Badani zapoznali się z ofertą suplementów uzupełniających diety zdrowego stylu życia.

Badania przeprowadziła pięcioosobowa kadra kardiologów i ośmioosobowa kadra pielęgniarska IV Oddziału PAKS-u z Kędzierzyna - Koźla. Przebadano około 380 osób, z których pierwsze zgłosiły się już przed godziną siódmą, mimo iż badania rozpoczęto zgodnie z ogłoszeniem o godz. 9.00. Badania trwały o dwie godziny dłużej niż zaplanowano - wszyscy chętni zostali przebadani.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a z jej efektów skorzystają mieszkańcy, którym nieobojętne jest własne zdrowie.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
Organizatorzy akcji dla mieszkańców powiatu
Podczas pomiaru ciśnienia
Rejestracja i pierwsza informacja

×

Zapisz się do newslettera