Kamera on-line

Bezrobotni pozostawili po sobie ślad

23 bezrobotnych z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zdobyło nie tylko nowe umiejętności, ale także pozostawiło po sobie stały ślad w postaci terenów zielonych. Całość w ramach projektu „Druga szansa”, który realizuje Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, a którego wykonawcą jest Powiatowy Urząd Pracy. Celem bezpośrednim projektu jest zdobycie nowego zawodu lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Projekt „Druga Szansa” funkcjonuje w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Adres to: www.pup-kkozle.pl

Bezrobotni sadzą zieleń na terenie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

×

Zapisz się do newslettera