Kamera on-line

Informacja w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2020 r.

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera