Kamera on-line

Mikroprojekt Starostwa nagrodzony w kategorii innowacyjnych imprez Euroregionu Pradziad

W dniu 19 czerwca 2008 w Jarnołtówku odbyła się gala partnerstwa w Euroregionie Pradziad, pod hasłem "Od pomysłu do współpracy". W pierwszej gali organizowanej wspólnie przez samorządy i partnerów zrzeszonych w Euroregionie Pradziad po czeskiej i polskiej stronie Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski reprezentował Starosta Józef Gisman.
Statuetka i dyplom za najbardziej innowacyjny mikroprojekt w Euroregionie Pradziad

Starosta Józef Gisman odbiera z rąk Prezesa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad wyróżnienie za najbardziej innowacyjny projekt
fot. Stanisław Królikowski


Samorząd powiatowy Kędzierzyna – Koźla jest najmłodszym członkiem Stowarzyszenia, a kapituła wyraziła swoje uznanie dla jednego z projektów, które do dofinansowania złożyło nasze Starostwo. Podczas imprezy Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu uhonorowane zostało statuetką i główną nagrodą za najbardziej innowacyjny projekt "Odra rzeką integracji europejskiej – Pływała 2006". Wraz z dyplomem nagrodę przekazał Radosław Roszkowski – Prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

Wyróżnieni podczas Gali Partnerstwa w Euroregionie Pradziad


fot. Stanisław Królikowski

Podczas gali, w której uczestniczyło wielu samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Czech i z Polski podsumowano także miniony okres programowania środków europejskich w latach 2004 – 2006 oraz przedstawiono plany i zamierzenia na trwający już okres 2007 – 2013. Euroregion Pradziad nadal będzie pełnił rolę operatora mikroprojektów pod wspólnym projektem parasolowym. Członkowie stowarzyszenia będą więc mogli nadal korzystać z europejskich środków przeznaczonych na współpracę transgraniczną, z czego bezpośrednio skorzysta społeczność lokalna terenów przygranicznych.

Wyróżnieni podczas Gali Partnerstwa w Euroregionie Pradziad


fot. Stanisław Królikowski

Na najbliższe lata Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu ma plany poszerzyć listę projektów składanych do Euroregionu. Dotąd – przypomnijmy – złożono już 4 projekty, między innymi nagrodzone Pływadła, ale także projekt Polsko – Czeskiego Festiwalu Kultury Silesia Pradziad, który z roku na rok zyskuje większe grono sympatyków. Wszystkie nasze pomysły podczas wczorajszej gali przedstawiano jako jedne z najciekawszych.

Goście z Czech i Polski podczas Gali Partnerstwa w Euroregionie Pradziad


fot. Stanisław Królikowski

×

Zapisz się do newslettera