Kamera on-line

26 maja 2009 roku o godz. 12.00 odbędą się obrady XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego


W dniu 26 maja 2009 roku o godz. 12.00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu,

Plac Wolności 13 odbędą się
obrady XXX Sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
 


Proponowany porządek:

1. Otwarcie Sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji /protokół do wglądu w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym/.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje o działalności komisji problemowych Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o realizowanych inwestycjach i remontach oraz podsumowanie akcji zimowej.

8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2009 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2008 roku,
c) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu
d) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego.

9. Pisemne interpelacje.
10. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie Sesji.

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera