Kamera on-line

Kampania społeczna 4U !

Centrum Prewencji Terrorystycznej działające przy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, prezentujących procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij atak! Procedura pokazuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego i jest dostępna na stronie https://4u.tpcoe.gov.pl/.

×

Zapisz się do newslettera