Kamera on-line

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kędzierzynie – Koźlu

 05 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Sławęcicach odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ( zmiana nazwy uczelni z Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu) Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kędzierzynie – Koźlu.
Uroczystego przemówienia inauguracyjnego dokonał JM dr hab. prof. Marek Łyszczak – prorektor ds. promocji i rozwoju uczelni, przemawiał także dr Bogusław Półtorak.
Studenci oraz Członkowie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego wraz z JM dr hab. prof. Marekiem Łyszczakiem – prorektor ds. promocji i rozwoju uczelni

Filia Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim funkcjonuje od 2003 roku. W tym roku dyplom z tytułem magistra odebrało 30 osób, w tym Pani Janina Grabowska pracownik Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu. Obecnie studiuje blisko 200 osób. Na pierwszym roku rozpoczęło studia 32 osoby.
W uroczystości udział wzięli Starosta Józef Gisman, Wicestarosta Marek Matczak oraz Członkowie Zarządu: Jerzy Pałys, Andrzej Krebs oraz Stefan Wałach.
Członkowie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego podczas uroczystości

×

Zapisz się do newslettera