Kamera on-line

Nasze szkoły wśród najlepszych techników i liceów w kraju

Złota tarcza jakości dla Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w najnowszym rankingu Perspektyw. To najwyżej sklasyfikowana szkoła średnia w zestawieniu z całego powiatu i czwarta najlepsza placówka branżowa na Opolszczyźnie. Również w zestawieniu ogólnokrajowym ZS nr 1 poprawił swoją pozycję, notując – w porównaniu z rokiem poprzednim - spory awans ze 164 na 77 miejsce w Polsce.  

Srebrna tarcza jakości dla Zespołu Szkół nr 3 ze Sławięcic (11 miejsce w regionie). Brązowe tarcze jakości dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej (18 miejsce) oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (14 miejsce).

Oba kędzierzyńsko-kozielskie licea zdobyły za 2019 rok srebrne tarcze jakości zajmując 12(II LO) i 13 (I LO) miejsca w regionie.

Głównymi adresatami rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

AL

Foto: powiatowy dzień edukacji.

dzien1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera