Kamera on-line

Rozpoczął się Czesko-Polski Festiwal Kultury - Kozielskie Spotkania Muzyczne 2008

Rozpoczął się Czesko-Polski Festiwal Kultury -  Kozielskie Spotkania Muzyczne 2008, który Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu organizuje wspólnie z czeskim miastem Krnov w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków z budżetu Państwa. 
Koncert Chórów
W sobotę 20 września 2008 roku w Kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie odbył się koncert, na którym wystąpiły 3 chóry:
Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, dyrygent Tadeusz Eckert
Chór mieszany KOS Szkoły Pedagogicznej w Litomyślu, dyrygent Milan Motl
Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej w Kędzierzynie, dyrygent Gotfryd Włodarz
oraz gościnnie: dyr. Jan Dolny, Orkiestra PSM I st. w Kędzierzynie, Gabriela Velebova i Lukaś Hrubes (Czechy) - akompaniament.

Koncert Chórów

Chóry wystąpiły oddzielnie prezentując własny repertuar oraz łącząc się w potężny ponad 120 osobowy chór Silesia Cantat. Szczególny aplauz słuchaczy wzbudziły: wykonana przez chór KOS brawurowa interpetacja znanej pieśni góralskiej: Górale oraz Alleluja – fragment arcydzieła Georga Friedricha Haendla - oratorium Mesjasz, w którym chórowi towarzyszyła Kędzierzyńska Filharmonia Młodych.
Widownia podczas koncertu


Koncert został poprzedzony trzy-dniowymi warsztatami muzycznymi, które odbyły się na Górze Św. Anny w Domu Pielgrzyma. Zajęcia prowadzili dyrygenci chórów:

Dyrygent Tadeusz Eckert podczas warsztatów muzycznych z młodzieżą chóralną na Górze Św. Anny
Dyrygent Milan Motl podczas warsztatów muzycznych z młodzieżą chóralną na Górze Św. Anny
Dyrygent Gotfryd Włodarz podczas warsztatów muzycznych z młodzieżą chóralną na Górze Św. Anny

Po koncercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu przy Placu Wolności młodych gości z Czech i Polski pożegnał Wiestarosta Marek Matczak, dziękując za piękny koncert.

Polscy i czescy wykonawcy koncertu
Polscy i czescy wykonawcy koncertu podczas poczęstunku

×

Zapisz się do newslettera