Kamera on-line

Droga Długomiłowice-Gierałtowice oficjalnie oddana do użytku

Zakończyła się przebudowa jezdni drogi powiatowej Długomiłowice – Gierałtowice. Dziś oficjalnie oddano ją do użytku.

 – Cieszę się, że wyremontowano kolejną drogę. Gratuluję Zarządowi Powiatu umiejętnego wykorzystywania przeznaczonych na ten cel środków – mówił wicewojewoda Antoni Jastrzembski. Oprócz wicewojewody głos zabrał też Członek Zarządu Województwa Opolskiego Andrzej Kasiura, który także nie szczędził słów uznania pod adresem powiatu i również gratulował.  
 W ramach projektu położono nową nawierzchnię z masy asfaltowej o grubości 4 cm na odcinku 3200 metrów, którą wykonano w nwej technologii. Zadanie to stanowiło pierwszy etap przedsięwzięcia remontu nawierzchni jezdni drogi łącznej długości 6472 m.
- Z pomiarów ruchu przeprowadzonego w 2006 roku oraz punktowego pomiaru jednodniowego w roku 2008 można wnioskować, że droga przenosi wzmagający się ruch gospodarczy, z czasowym udziałem ruchu turystycznego – zaznacza Krzysztof Siemaszko, za-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
 - Najważniejsze, aby kierowcy umiejętnie z tej drogi korzystali i i aby nikomu wskutek czyjejś nieostrożności nie stała się na niej krzywda – mówił dokonując poświęcenia ks. Sławomir Dworek.
Koszt inwestycji to ponad 823 tys. zł. Została ona dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011. 
 - Chciałam podziękować wszystkim radnym za to, że wspólnie podjęliśmy taką uchwałę, która przyczyniła się do satysfakcji wszystkich mieszkańców – mówiła przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wicewojewoda Antoni Jastrzembski, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Andrzej Kasiura, poseł Jan Religa, wójt gminy Reńska Wieś Marian Wojciechowski, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel oraz Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman.

1.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

2.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera