Kamera on-line

120 kadetów ślubowało na sztandar

Ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych to podniosła uroczystość, która na stałe wpisała się do kalendarza roku szkolnego Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły oraz odbiór certyfikatów przez uczniów klas pierwszych. 120 kadetów z czterech klas powtórzyło wypowiadane przez dyrektora Adama Kanię słowa roty ślubowania.

Następnie głos zabrali: starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego - Małgorzata Tudaj oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu - ppłk Robert Król.

- Życzę wam drodzy uczniowie, abyście zdobyli umiejętności pozwalające odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, by wyzwanie które podjęliście było twórczym impulsem śmiałych przedsięwzięć przynoszących wam samorealizację, a społeczeństwu wzmocnienie systemu bezpieczeństwa – mówiła Małgorzata Tudaj. W uroczystości wziął także udział wicestarosta Józef Gisman.

Szczególne słowa podziękowania i gratulacji za realizację "projektu klas mundurowych" padły z ust ppłk Króla, który jednocześnie na ręce dyrektora wręczył pamiątkową statuetkę.

Swój moment mieli także uczniowie klas starszych, którzy odebrali akty nadania kolejnych stopni awansu uczniowskiego klasy mundurowej. W trakcie części oficjalnej oraz po jej zakończeniu, młodzi adepci klas mundurowych zaprezentowali swoje talenty muzyczne oraz widowiskowy pokaz samoobrony. Prowadzącymi wydarzenie byli:  st. asp. Tomasz Zarzycki oraz Judyta Mierzwa - uczennica klasy II TD.

AL

slu1.jpeg

slu2.jpeg

slu3.jpeg

slu5.jpeg

slu4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera