Kamera on-line

Zakończono kolejne inwestycje drogowe Powiatu

W miesiącach wrzesień – październik Powiat zakończył dwie ważne inwestycje drogowe. Od początku września mieszkańcy Bytkowa z dużym zainteresowaniem obserwowali prace przy wykonywaniu nowej nawierzchni na drodze łączącej Bytków z drogą krajową nr 38. Prace zakończono trzydziestego września odbiorem technicznym.
Powiat decydując o remoncie drogi wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy obecnie mogą już jeździć bez konieczności omijania kałuż i ubytków w nawierzchni.
Łączna powierzchnia nowej nawierzchni położonej na długości blisko 1.6 km wynosi ponad 8 600 m2. Wykonawcą tego zadania o wartości blisko 665 tys. złotych było Przedsiębiorstwo Robót drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie – Koźlu, które udzieliło trzyletniej gwarancji na wykonane roboty.

15 października z kolei oddano do użytku nowe parkingi przy ulicy Partyzantów w dzielnicy Pogorzelec. Jest to jedna z największych inwestycji parkingowych w mieście, obok parkingów powstających przy sklepach wielkopowierzchniowych. Kosztem prawie 273 tys. złotych stworzono 149 nowych miejsc parkingowych, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych, o łącznej powierzchni około 2 tys. m2. Prace wykonywała wyłoniona w drodze przetargu firma z Krapkowic.
Inwestycja ta była od lat oczekiwana przez mieszkańców osiedla Leśne, którzy dotychczas zmuszeni byli parkować wzdłuż ulicy często ryzykując uszkodzenie pojazdów. Przedsięwzięcie to podniosło nie tylko poziom bezpieczeństwa pieszych, ale także komfort
i bezpieczeństwo pozostałych użytkowników ruchu drogowego.
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, które było inwestorem zapowiada kolejne budowy i modernizacje parkingów w mieście widząc potrzebę udostępnienia posiadaczom czterech kółek miejsc dla ich pojazdów.

Uroczyste przecięcie wstęgi na drodze powiatowej Bytków - droga krajowa nr 38
Nowe parkingi przy ulicy Partyzantów
Nowe parkingi przy ulicy Partyzantów

×

Zapisz się do newslettera