Kamera on-line

Poszerz swoje możliwości z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 „Poszerz swoje możliwości” to program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. Jest adresowany do osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pieniądze na jego realizację pochodzą z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, a przede wszystkim zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego. – Chcemy pokazać, że ludzie niepełnosprawni są pełnowartościowymi pracownikami – mówi Elżbieta Czeczot – dyrektor PCPR-u w Kędzierzynie-Koźlu.

Kwota przeznaczona na realizacje projektu w tym roku wynosi 430 tys. zł. – W ramach tych pieniędzy oferujemy kursy zawodowe podwyższające kwalifikacje czy np. warsztaty psychologiczne. Ważna jest motywacja, chcemy przekonać uczestników do tego, że warto coś w swoim życiu zmienić – zaznacza Elżbieta Czeczot.
Projekt przynosi konkretne efekty. Uczestnicy warsztatów podejmują prace, stają się bardziej otwarci na ludzi, biorą też udział w innych programach, które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje niepełnosprawnym. Projekt będzie realizowany do końca 2009 roku. Podzielony jest na dwa etapy. Pierwsza grupa zajęcia rozpoczęła w lutym, druga w czasie trwających obecnie wakacji.      
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu http://pcpr-kkozle.pl

plakatok.jpeg
 

 

×

Zapisz się do newslettera