Kamera on-line

Ograniczenia w przyjmowaniu petentów w wydziale komunikacji starostwa. Najpierw prosimy o kontakt telefoniczny

W związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce KORONAWIRUSEM, uprzejmie prosimy o załatwianie w Wydziale Komunikacji i Transportu tylko pilnych i niezbędnych, wymagających osobistego stawiennictwa, spraw związanych z zakresem działania wydziału.

W celu uzyskania niezbędnych informacji w zakresie rejestracji pojazdów w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 77 4052735,   77 4052737,   77 4052756,   77 4052763.

Informacje na tematy związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami można uzyskać pod numerem telefonu 774052736.

Sprawy związane z transportem drogowym i inne pod numerem telefonu 774052759.

Prosimy o ile to możliwe ograniczyć wizyty w tutejszym Wydziale do minimum. Przebywanie na korytarzu większej liczby osób oczekujących w kolejce powoduje potencjalnie większe zagrożenie związane z ewentualnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

Sprawy związane ze zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni można przesłać drogą pocztową, a także załatwić elektronicznie. Aby dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, należy przygotować:

  • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziecie je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
  • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
  • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Następnym krokiem jest zalogowanie się przy pomocy Profilu Zaufanego na stronie www.gov.pl. Po zalogowaniu należy wybierać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybrać i kliknąć w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie – w przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Tutaj należy wybrać cel zgłoszenia: zbycie lub nabycie pojazdu. Trzeba będzie wpisać dane pojazdu i dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Kolejne kroki to sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie danych i podanie danych zbywcy/nabywcy pojazdu. Konieczne będzie też zaadresowanie formularza zgłoszenia. Zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, pod który podlega właściciel pojazdu ze względu na miejsce zamieszkania. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie. Po sprawdzeniu formularza zawiadomienia, trzeba podpisać go profilem zaufanymi i wysłać. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę na koncie Mój Gov nadejdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.

×

Zapisz się do newslettera