Kamera on-line

Turniej Wiedzy Pożarniczej – najlepsi powalczą o finał na szczeblu wojewódzkim!

XXXIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” odbył się wczoraj(17.03) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi. Honorowy patronat nad turniejem objął Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman. W eliminacjach powiatowych wzięło udział 24 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Pytania testowe nie należały do łatwych, uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu pożarnictwa, zarówno w części pisemnej jak i ustnej, część z nich dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy. Co ciekawe w rywalizacji całkiem nieźle radziły sobie dziewczęta, które zapełniły sale GOK-u w połowie. Warto także podkreślić, że I i II miejsce w kategorii szkół średnich zajęli uczniowie Zespołu Szkół nr 3 ze Sławięcic.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych wezmą udział w turnieju na szczeblu wojewódzkim. Najlepsi pojadą, by powalczyć o wielki finał.
Wszystkich uczestników oprócz nauczycieli, opiekunów oraz przedstawicieli starostwa dopingowała Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druhna Krystyna Helbin.
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych w składzie:
Przewodniczący  - Tomasz Golasz
Sekretarz -           Karina Kubina
Członek -             Zbigniew Bystrycki
Członek -             Michał Klimek
Po dokonaniu oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
W grupie I - szkoły podstawowe:
1 – miejsce - Mateusz Mrosek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Większycach
2 – miejsce - Agata Bartoń       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy
3 – miejsce - Agnieszka Pietruszka P S P nr 12 ul. Piastowska 30 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
W grupie II – gimnazja:
1 – miejsce - Magdalena Siwak   P G nr 1 ul. Piramowicza 30 47-200 K– Koźle
2 – miejsce - Sebastian Kwoczała P G w Bierawie Ul. Kościelna 1 47-240 Bierawa
3 - miejsce - Tobiasz Kudela Gimnazjum Komorno  
 
W grupie III - szkoły średnie:
1 – miejsce - Michał Tołoczko Zespół Szkół nr 3 47-230 Kędzierzyn – Koźle ul. Sławięcicka
2 – miejsce - Szymon Lesik Zespół Szkół nr 3 47-230 Kędzierzyn – Koźle
3 – miejsce - Kerstin Proksza    Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera