Kamera on-line

PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 14.04.2020 ogłosił pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie 14 dni od 14.04.2020r.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Preferowaną formą złożenia wniosku jest przekazanie go w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.
ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wnioski można składać również w wersji papierowej:

  • Osobiście w siedzibie urzędu w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej - (wejście główne do budynku Urzędu) z dopiskiem na kopercie "Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników"

lub

  • Przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Anny 11, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

 

W przypadku formy papierowej wszystkie dokumenty wraz z załącznikami muszą być wypełnione i podpisane.

 

WAŻNE!

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy".

Zasady są zamieszczone na stronie PUP, na dole ogłoszenia o naborze. Strona powiatowego urzędu pracy TU

0001.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera