Kamera on-line

Podsumowano ostatnią część wielkiego projektu starostwa powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Jedną z największych w Polsce pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie oddano do użytku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Młodzi ludzie, którzy uczą się zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego mają teraz do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. Polepszył się znacząco komfort pracy i jej efektywność. Prace wykonano w ramach wielkiego projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.

12.jpeg4.jpeg6.jpeg7.jpeg

Projekt składał się z trzech części, a każda realizowana była w innej placówce ponadgimnazjalnej naszego powiatu. Wcześniej podwyższono parametry techniczne i doposażono barkę motorową Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przebudowano kadłub, układ napędowy, nastąpiło uszczelnienie kanałów liniowych, przebudowano też układu sterowy i wykonano niezbędne prace antykorozyjne. Następnie przebudowano dawne laboratorium chemiczne Zespołu Szkół nr 3 i zaadoptowano je na potrzeby nowych form kształcenia poszukiwanych na rynku: symulacyjnych sal dydaktycznych do nauki hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego, które w powiecie prowadzi tylko ta szkoła. Aby osiągnąć zakładane cele konieczne było zakupienie kompleksowego wyposażenia do nowych sal.  Ostatnie zadanie w ramach projektu prowadzono w CKPiU. W piątek 27 listopada nadszedł czas na jego podsumowanie.
1.jpeg10.jpeg8.jpeg3.jpeg
Nowoczesne kształcenie wymaga nowoczesnego sprzętu – mówił podczas uroczystości Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Dodał, że kędzierzyńska placówka jest godnym do naśladowania przykładem zaangażowania w pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. W imieniu marszałka złożył też gratulacje wszystkim, tym którzy brali aktywny udział w realizacji przedsięwzięcia. W podobnym tonie wypowiedział się Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nie mógł niestety pojawić się na uroczystości ale w napisanym do centrum liście chwalił całe przedsięwzięcie, wysoko je oceniając.
– Mieliśmy bardzo mało czasu na realizację zadania, ale na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem - zaznaczył wicedyrektor Ireneusz Wiśniewski, jednocześnie prezentując wszystkim zebranym zdjęcia pracowni przed i po remoncie. Każdy mógł więc sam ocenić ogrom prac wykonanych w CKPiU.  
Realizacja projektu odbywała się od lutego 2009 do lipca, a więc w rekordowo krótkim czasie. W tym okresie oprócz remontu pracowni i zaadoptowaniu pomieszczeń pod nowe maszyny wymieniono też okna. Wcześniej ich powierzchnia była zbyt duża, przez co następował znaczący ubytek ciepła.
Po nowych pracowniach oprowadzał wszystkich dyrektor CKPiU Tadeusz Urbańczyk. Pomieszczenia zmieniły się nie do poznania. Dlatego wielu z zaproszonych gości było pod wrażeniem tego, co zobaczyli. Przypieczętowaniem zakończenia projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe była wykonana przez jednego z uczniów pamiątkowa tabliczka z napisem: Pracownia wyremontowana i wyposażona w ramach RPO Województwa Opolskiego „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Jej symbolicznego zawieszenia dokonali Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy oraz Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman. W uroczystości uczestniczyli też: wicestarosta Marek Matczak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Krebs i Jerzy Pałys. Prace kosztowały 1 mln 300 tys. zł.   
Wartość całego projektu to 2.521.206,37 zł. Został on dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu państwa, a także wkładu własnego powiatu w kwocie 378.180,96 zł.

AL

×

Zapisz się do newslettera