Kamera on-line

100 tysięcy zł z Unii na laptopy dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat

znaki.png

Samorząd powiatowy zdobył dla swoich szkół prawie 100 tys. zł. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone zostaną na zakup laptopów do zdalnego nauczania.

Powiat Kędzierzyńsko–Kozielski złożył wniosek w Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach realizacji projektu pn. ,,Zdalna Szkoła”, który został rozpatrzony pozytywnie. Jednostce Samorządu Terytorialnego przyznano środki finansowe w wysokości prawie 100 tys. zł z przeznaczaniem na zakup 34 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy posłuży młodzieży powiatu do zdalnego kształcenia, które zostało wprowadzone w związku z zamknięciem jednostek oświatowych. Zakupione laptopy w ramach programu ,,Zdalna Szkoła” zostaną przekazane siedmiu szkołom prowadzonym przez Powiat Kędzierzyńsko–Kozielski oraz dwóm szkołom prowadzonym przez inne organy, niż nasza jednostka (Liceum Ogólnokształcące Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Zespół Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu „Mały Książe”).

Wielu uczniów powiatu posiada ograniczony dostęp zarówno do komputerów, jak i Internetu. W sumie samorządom w kraju przekazane zostanie 186 mln zł.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działanie 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt grantowy ,,Zdalna Szkoła”  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

al

laptopyok.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera