Kamera on-line

Raport o stanie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2019 rok

Zgodnie z zapisami art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera