Kamera on-line

10 lat powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego

W czwartek 19 listopada w hotelu „Centralny” odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Powiatu Józef Gisman wraz z przewodniczącą rady Danutą Wróbel. W 1998 roku w ramach drugiego etapu reformy samorządowej na mapę Polski wróciły powiaty. Dziś mało kto pamięta, że reforma ta zmieniła ustrój w sposób kluczowy.

Podczas swego wystąpienia przewodnicząca rady powiatu powiedziała: „Samorząd powiatowy to dla nas radnych ogromna odpowiedzialność i troska o ludzkie dobro. Jakość naszego życia zależy od możliwości samorządu terytorialnego. Dziś zmienia się ono na lepsze dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej, nowym inwestycjom, które przyczyniają się do poprawy jakości naszego życia.. I z tego jesteśmy dumni”. Przewodnicząca dokonała prezentacji poszczególnych kadencji.
1 stycznia 1999 roku - 40 osobowa rada powiatu rozpoczęła I kadencję samorządu powiatowego, na czele rady stanął Marian Wojciechowski. Przewodniczącym 23 – osobowej rady powiatu II kadencji został Teodor Bek. Danuta Wróbel kieruje radą powiatu III kadencji.      
W trakcie trwania uroczystości nie zabrakło wspomnień o tych, którzy odeszli. Minutą ciszy uczczono zmarłych radnych naszego powiatu: Konstantego Chmielewskiego, Jerzego Czogałę, Engelharda Harza, Władysława Koczubika, Bogusława Wacha, Jerzego Wantułę oraz Eryka Kernera - dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a także pracownicę Irenę Gorgolik. 
Ważnym elementem uroczystości było podsumowanie 10 letniej pracy samorządu powiatowego. Starosta Józef Gisman przedstawił dokonania minionej dekady. Obszary działania samorządu powiatowego to wiele dziedzin, które bezpośrednio związane są z bezpieczeństwem, oświatą, pomocą społeczną, polityką społeczną. 
We wszystkich tych dziedzinach dzięki skutecznej i konstruktywnej współpracy radnych i zaangażowaniu pracowników starostwa powiatowego udało się dokonać wielu istotnych inwestycji, które w sposób widoczny wpłynęły na komfort życia naszych mieszkańców. Warto przypomnieć tylko niektóre zrealizowane projekty;
- Restrukturyzację służby zdrowia, modernizację szpitali i przychodni, rozbudowa kozielskiego szpitala o nowe oddziały. Dzięki partnerstwom publiczno – prywatnym na terenie naszego powiatu rozpoczęła działalność Polsko – Amerykańska Klinika Serca. Firma Helimed zainstalowała najnowszy tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Firma Hurtfarm prowadzi nowoczesną stację dializ. W roku 2009 powstał  z myślą o ludziach starszych oddział geriatryczny. Dzięki tym działaniom powiat kędzierzyńsko – kozielski może poszczycić się modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony zdrowia na skalę kraju.
Oświata to obok bezpieczeństwa zdrowotnego  istotna dziedzina działalności, w której dokonano wielu zmian inwestycyjnych i organizacyjnych. W naszym powiecie powstało pierwsze w województwie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wyposażonego w nowoczesny sprzęt, odpowiadający wymaganiom współczesnego rynku pracy. Nasze szkoły oferują atrakcyjne kierunki kształcenia i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Jako jedyna placówka w Polsce posiadamy do celów szkoleniowych statek szkolny wyremontowany dzięki pozyskanym funduszom.
W kompetencjach samorządu powiatowego mieści się pomoc osobom bezrobotnym oraz niepełnosprawnym. Działania powiatu nakierowane są na likwidację barier architektonicznych z myślą o osobach z dysfunkcją ruchu. W ramach tych działań uruchomiono w obiektach byłego internatu; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
W ramach prowadzonych projektów wyremontowano wiele odcinków dróg powiatowych oraz ciągów pieszych. Także w celu poprawy istniejącej infrastruktury dokonano gruntownej modernizacji placu przed budynkiem starostwa przy Placu Wolności w Kędzierzynie. Powiat przyczynił się znacznie poprzez inwestycje do powstania 400 nowych miejsc parkingowych na terenie miasta. Pomimo wielu wykonanych zadań inwestycyjnych ciągle jeszcze wiele jest do zrobienia w tym zakresie.
"Podsumowując minione 10 lat funkcjonowania samorządu powiatowego należy podziękować wszystkim za pionierską pracę u podstaw budowania nowej jednostki. Te sukcesy to wysiłek i determinacja wielu zaangażowanych w to działo ludzi". Po tych słowach starosty przystąpiono do wręczenia wyróżnień i podziękowań. Wyróżnieni to:
Radni 10-lecia: Bohdan Cieślik, Józef Gisman, Andrzej Krebs, Jadwiga Mroczko, Leon Piecuch, Stefan Wałach,
Kierownicy 10-lecia: Alicja Brol-Polak - sekretarz Rady Powiatu, Wiesława Trelka – skarbnik Rady Powiatu, Maria Bartula – radca prawny, Irena Romejko – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Anna Millan – kierownik Wydziału Gospodarczego, Jerzy Kucharski – kierownik Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dyrektorzy 10-lecia: Jadwiga Kuźbida – dyrektor II LO, Andrzej Kowalczyk – dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Arkadiusz Kryś – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Maria Labus – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Anatol Majcher – były dyrektor SP-ZOZ, Zbigniew Peczkis – dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Gotfryd Włodarz – dyrektor Ogniska Artystycznego.
Pracownicy 10-lecia: Gabriela Barucha, Franciszek Bierówka, Bianca Cristofoli-Zeljaś, AndrzejGądek, Janina Grabowska, Waldemar Grabowski, Danuta Horniak, Helena Kowalczyk, Krystyna Kozak, Anna Kramarz, Piotr Kramarz, Mieczysław Kunicki, Aleksander Krupa, Irena Krzywicka, Beata Kusz, Joanna Łanik, Barbara Lis, Daniela Meyrowska, Małgorzata Medykowska, Mariola Mika, Barbara Naja, Aleksandra Niemiec, Anna Nowak, Alicja Pałosz, Katarzyna Pocałuń, Mariusz Porański, Aleksandra Prochera, Bożena Przepióra, Maria Pytlik, Izabela Rabiej, Sebastian Rabiej, Halina Rudnicka, Józef Solak, Ewa Szarek, Andrzej Tokarczyk, Krzysztof Walas, Justyna Wysocka, Lucyna Ziemba, Maria Zorembik.
Galę urodzinową zaszczycili swoją obecnością i przekazali gratulacje, Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Wicemarszałek Józef Kotyś oraz wielu znamienitych gości.
Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego „Brama Morawska” wraz z doskonałymi artystami scen śląskich. Wśród pięknych tonów muzyki nie zabrakło również podziękowań od pracowników dla Starosty Powiatu Józefa Gismana, które przekazały panie Alicja Brol – Polak i Wiesława Trelka.
2.jpeg

5.jpeg7.jpeg22.jpeg15.jpeg

14.jpeg21.jpeg23.jpeg11.jpeg

17.jpeg13.jpeg12.jpeg34.jpeg

1.jpeg16.jpeg10.jpeg6.jpeg

4.jpeg3.jpeg8.jpeg35.jpeg

36.jpeg37.jpeg38.jpeg39.jpeg

80.jpeg81.jpeg82.jpeg83.jpeg

×

Zapisz się do newslettera