Kamera on-line

Zdalne nauczanie na nowych komputerach przenośnych

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski złożył wniosek do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, który został rozpatrzony pozytywnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu pn. "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
Samorządowi przyznano środki finansowe w wysokości 99 994,00 zł, które przeznaczono na zakup 34 laptopów wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem.
Sprzęt komputerowy posłuży zarówno młodzieży powiatu jak i nauczycielom szkół do zdalnego kształcenia, które zostało wprowadzone w związku z zamknięciem jednostek oświatowych w wyniku pojawienia się na terenie kraju COVID-19. Zakupione w ramach projektu laptopy zostały przekazane 7 szkołom prowadzonym przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski tj.
- I Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu,
- II Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu,
- Zespołowi Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu,
- Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu,
- Zespołowi Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu,
- Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu,
- Zespołowi Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu
oraz 2 szkołom prowadzonym przez inne organy aniżeli Powiat, tj. Wojewódzkiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Opolu z/s. w Kędzierzynie-Koźlu (Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży) oraz Zespołowi Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu.
Wielu uczniów Powiatu posiada ograniczony dostęp zarówno do komputerów, jak i Internetu, stąd zakupione laptopy zostaną wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych, co poprawi jakość kształcenia zdalnego realizowanego na wysokiej jakości sprzęcie komputerowym.

 

Komputery w ramach projektu Zdalna szkoła (1).jpeg

Komputery w ramach projektu Zdalna szkoła (2).jpeg

Foto: Klaudia Jenczmionka

 

plakat-zdalna-szkola-1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera