Kamera on-line

Starosta wystąpiła do ministra zdrowia o jak najszybsze przywrócenie szpitala

Starosta Małgorzata Tudaj zwróciła się w minionym tygodniu do ministra zdrowia o jak najszybsze przywrócenie szpitala powiatowego w Koźlu w swoje poprzednie struktury.

- Przekształcenie szpitala przyczyniło się do znacznego ograniczenia dostępu do opieki specjalistycznej i laboratoryjnej, ale również do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca oraz diagnostyki obrazowej, świadczonej przez Helimed – czytamy w piśmie do ministra Łukasza Szumowskiego.

Od początku epidemii liczba zajętych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 oscylowała na poziomie 40 procent dla dorosłych i 20 procent dla dzieci, średnia wynosiła 28 procent w przypadku dorosłych i 4 procent w przypadku dzieci.

- Zapewnienie dostępności do hospitalizacji dla chorych z podejrzeniem zakażenia wiąże się z zaangażowaniem całego personelu medycznego, czyli 66 lekarzy oraz 200 pielęgniarek i 10 ratowników medycznych – napisała starosta powiatu.

AL

×

Zapisz się do newslettera